Patio HST 76 systemu Deceunick z opcją „fast assembling” można dostarczyć na budowę w częściach. System został zaprojektowany i wyposażony w elementy, pozwalające na bezpieczny i komfortowy montaż na miejscu.

Elegancki system drzwi przesuwnych

Skrzydła są dostarczone zaszklone, a długie elementy ramy i próg – zapakowane i zabezpieczone razem. Skrzydło pasywne jest w taki sposób skręcane z ramą, że po zamontowaniu w murze może zostać, jeśli okaże się to potrzebne, wyjęte po rozszkleniu. Dzięki temu transport elementów okna jest łatwiejszy i bezpieczny.